top of page

Factuurvoorwaarden

Factuurvoorwaarden Podoloog Arne Verbanck:

 1. Betalingstermijn: De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 2. Prijzen: Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn exclusief eventuele belastingen, heffingen of andere kosten, tenzij anders aangegeven.

 3. Betalingen: Betalingen worden steeds onmiddellijk ter plekke betaald via Payconic of bancontact.

 4. Facturering: Facturen worden verstrekt op het moment van levering van de podologische zolen, tenzij anders overeengekomen.

 5. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde podologische zolen blijven eigendom van de podoloog totdat de volledige betaling is ontvangen.

 6. Podologische zolen worden afgeleverd met het begrip dat er geen garantie is dat ze altijd effectief zullen zijn in het verlichten of oplossen van de klachten van de patiënt. De podoloog biedt geen garantie of verklaring dat de podologische zolen de specifieke klachten van de patiënt volledig zullen verhelpen. Het effect van de podologische zolen kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder individuele fysiologische verschillen, de aard van de aandoening en de naleving van de aanbevelingen van de podoloog.

 7. De klant erkent dat de podoloog zijn uiterste best zal doen om podologische zolen aan te passen aan de specifieke behoeften van de patiënt, maar dat het resultaat niet gegarandeerd kan worden. De patiënt begrijpt dat het gebruik van de podologische zolen op eigen risico is en dat de podoloog niet aansprakelijk is voor het uitblijven van het gewenste effect.

 8. Retourneren: Podologische zolen zijn een op maat gemaakt product. Deze kunnen op geen enkele manier geretourneerd worden. Eventuele aanpassingen aan de zolen zijn steeds op locatie mogelijk. Neem hiervoor contact op met de podoloog.

 9. Aansprakelijkheid: De podoloog is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de podologische zolen.

 10. Wijzigingen: Deze factuurvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij de betaling van de factuur, gaat de patiënt akkoord met bovengenoemde factuurvoorwaarden.

Gebruik van op maat gemaakte podologische zolen in veiligheidsschoenen:

 1. Veiligheid op de Werkplek: Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te bieden voor hun werknemers. Dit kan onder meer het verstrekken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten, zoals veiligheidsschoenen.

 2. Aanpassingen voor Medische Doeleinden: Werknemers hebben recht op redelijke aanpassingen op de werkplek om hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Dit kan het gebruik van podologische zolen omvatten voor personen met specifieke voetproblemen.

 3. Certificering van Werkschoenen: Werkschoenen moeten steeds voldoen aan specifieke certificeringsnormen om te zorgen voor voldoende bescherming op de werkplek. Het gebruik van aangepaste inlegzolen kan in overeenstemming zijn met deze normen, maar het is belangrijk dat de podologische zolen correct worden geplaatst en niet interfereren met de beschermende eigenschappen van de werkschoenen. Hiervoor dienen specifieke veiligheidszolen afgeleverd worden met CE certificaat. In samenwerking met NESKRID

 4. Arbeidsveiligheidswetten: Wetten met betrekking tot arbeidsveiligheid kunnen bepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is niet toegestaan dagdagelijkse zolen te gebruiken in veiligheidsschoenen.

 5. Medisch Advies en Beoordeling: Werknemers die podologische zolen dragen om medische redenen, dienen dit aan te geven bij hun werkgever en mogelijk medisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de zolen correct zijn aangepast en geen risico's met zich meebrengen voor de veiligheid op de werkplek. Alle afgeleverde zolen van Podoloog Arne Verbanck voldoen aan alle wettelijke eisen om de podologische werkzolen correct te dragen.

 6. Het is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om op de hoogte te zijn van de specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot het dragen van podologische zolen in werkschoenen in hun rechtsgebied, om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan en de veiligheid op de werkplek wordt gewaarborgd.

Bij de betaling van de factuur, gaat de patiënt akkoord met bovengenoemde factuurvoorwaarden.

bottom of page